Valget skal gjelde for 8.-10 klasse. Et eventuelt omvalg må gjøres i løpet av første halvår i 8. klasse.Timetallet er 2 timer /uke a 60 min i 3 år.Karakter i 10. klasse teller ved opptak til videregående skole.Faget kan bli trukket ut til lokalt gitt muntlig eksamen på 10.trinn.

HUSK at fristen for å levere valgskjema til kontaktlærer på barneskolen er onsdag 14. mai.