E-post
Kontaktperson Leder:
Johanne Lillevik
Adresse: Skisporet 368, 2319 Hamar
E-post: lillevikj@gmail.com
Tlf.: 62531154

Kasserer:
Tore Moen
Adresse: Kløvern 1 A, 2408 Elverum
E-post: hodoel@online.no
Tlf.: 46847308
Web adresse
Beskrivelse Postpensjonistene Hedmark er en av 26 avdelinger i Postens Pensjonistforbund. Postens Pensjonistforbund er en partipolitisk nøytral og uavhengig landsomfattende organisasjon med formål å verne om og fremme postpensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

Postens Pensjonistforbund organiserer pensjonister som har vært ansatt i alle nåværende og tidligere enheter i Posten, eller i selskaper hvor Posten har en eierandel på minst 50 prosent.

Alders-, uføre- og AFP-pensjonister med ektefeller/samboer kan bli medlemmer. Det samme gjelder ansatte som har sluttet med ventelønn, eller etter å ha mottatt sluttvederlag ved frivillig fratreden, og enker/enkemenn etter ansatte.

Postens Pensjonistforbund er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet.
Dato oppdatert 2016-11-15