E-post
Kontaktperson Leder:
Marianne A. Larsen
Adresse: Gravikvegen 11, 2337 Tangen
E-post: marianne.andreassen.larsen@gmail.com
Tlf.: 97618724

Kasserer:
Nina Klafstad
Adresse: Helsetvegen 91, 2337 Tangen
E-post: ninaklafstad@live.no
Tlf.: 93891183
Beskrivelse Klubben er en fritidsklubb for de som går i 5. klasse t.o.m. 8. klasse og som bor på Tangen. Klubben treffes en gang pr. mnd. Klubben er foreldrestyrt. Formålet er at de som kommer på klubben skal ha det gøy og hygge seg med spill, biljard, kiosk og prat. Siden det er foreldre som bytter på å være på klubben, blir også de mer kjent, noe som er positivt og viktig. Klubben har også åpent for de som ikke har meldt seg på, som dropper innom.
Dato oppdatert 2014-04-04