Førstesekretær
Solvår Bolstad Mæhlum
62 56 23 50
934 51 533

Avdelingssykepleier nord  / vest

Elin Viberg

934 26 911

Avdelingssykepleier sør / øst

Elin Folstad Bronkebakken

919 19 697

Fagutviklingssykepleier

Anniken Lindgren

948 81 041

Nelly Odnæs

 480 63 731