Adresse Romedal og Vallset Husflidslag

V/sekretær Anne Kari Bryhni
Adresse: Solvinvegen 279, 2335 Stange
E-post: anne.bryhni@gmail.com
Tlf.: 99574753
E-post
Kontaktperson Romedal og Vallset Husflidslag

V/sekretær Anne Kari Bryhni
Adresse: Solvinvegen 279, 2335 Stange
E-post: anne.bryhni@gmail.com
Tlf.: 99 57 47 53


Web adresse
Beskrivelse Romedal og Vallset Husflidslag har fast tilholdsted på Egerom. Her er det vevstue med flere vever. Det blir arrangert temakvelder og kurs. I tillegg driver vi arbeidsstue for barn en gang i uka.
Dato oppdatert 2021-10-21