Fra kunstbanken hjemmesider sakser vi:
"Det er et mangfold av uttrykk og innholdsmessig stort spenn venter de besøkende i Kunstbanken. Østlandsutstillingen skal ta pulsen på Østlandets kunstscene, og appellere til et bredt publikum. Den skal være en attraktiv visningsarena for kunstnere i regionen, og en årlig mønstring som skal presentere samtidskunst fra de sju Østlandsfylkene"