Adresse Magnus den Godes veg 6,
2322 RIDABU
E-post
Kontaktperson Milos Ament, leder i styret i Hamar og Omegn Bueskyttere
Facebook-side
Beskrivelse Hamar og Omegn Bueskyttere ble stiftet i 1958. Hamar og Omegn Bueskyttere er et lag for alle bueskyttere på Hedmarken. Favner om alle kommuner inntil Hamar.

Klubben har tilbud til barn, voksne og funksjonshemmede. Aldersgrense fra 10 år ifølge med foresatt og fra 12 til 100 år alene med godkjent sikkerhetskurs. Klubbens medlemsmasse ligger ganske stabilt mellom 30-50 medlemmer.

Klubben favner alle buetyper, buegrener, slik som: Tradbow, Barebow, Historiske, Recurve og Compound buer. Klubben disponerer et utendørs anlegg på Stafsberg, der det kan skytes opptil 90 meter.

Klubben disponerer også en jakt og feltløype på 29 mål som ligger i Stange. Klubben holder til innendørs på Åkershagan, Hedmark næringspark på vinterstid. Klubben driver aktivitet hele året med to faste treningsdager i uka, mandag og torsdag mellom klokken 18.00 og 20.00. På sommerstid så strekkes tidene i begge ender, dette blir opplyst på Facebook.

Klubben har en del målsetninger i året som ønskes fyllt opp:
1. Klubben skal ha to opptak av nye medlemmer pr. år, vår og høst.
2. Klubben skal ha jevnt med stevnedeltagelser pr. år.
3. Klubben bør ha deltagelser på NM innendørs og utendørs pr. år.
4. Klubben skal gjennomføre sikkerhetskurs for alle medlemmer minst 2 gang pr. år, eller ved behov.
5. Utdanne flere aktivitetsledere.
6. Utdanne dommere.
7. Gi alle klubbmedlemmer den backupen de trenger for å få en fin utvikling innen buesporten.
Dato oppdatert 2022-01-26