Kulturskolen har et vennskapssamarbeid med to organisasjoner i Morogoro som arbeider for funksjonshemmede barn og unge og deres familier. Det er Amani Centre for People with Disabilities og EMFERD (Erick Memorial Foundation for Education and Rehabilitation for people with Disabilities). Det har allerede vært gjennomført to utvekslingsbesøk. Først et planleggingsbesøk med fire ansatte fra kulturskolen til Tanzania høsten 2012, deretter gjenbesøk med fem personer fra Tanzania til Stange i mai 2013.

I neste utvekslingsbesøk, som vil skje i perioden 3. – 13. oktober 2014, vil vi involvere ungdommer fra Stange og lærere i kulturskolen. Vi går nå ut og inviterer ungdom til å melde sin interesse for å delta på dette spennende utvekslingsprosjektet. Kriteriene for å delta er at man er i alderen 16 – 19 år (nærmere bestemt er født i perioden 1995 – 1998). Videre at man driver en form for kulturaktivitet. Det kan være musikk, teater, dans, film/foto, tegning/maling o.a.

Deltagerne i utvekslingsbesøket får anledning til å:

  •  delta i et kulturprosjekt sammen med barn og unge i Morogoro og utøve sine kulturaktiviteter sammen med de
  • oppleve det arbeidet som Amani og EMFERD gjør for funksjonshemmede og deres familier i Morogoro og distriktet rundt
  • bli kjent med mennesker i et annet land og en annen kultur – på en helt annen måte enn om man kommer til landet som turist
  • å komme ut på landsbygda og se og oppleve det ”virkelige Afrika”
  • også være litt turister, med safari (til den flotte nasjonalparken Mikumi som ligger i nærheten av Morogoro), sightseeing og shopping

Dette kan bli en opplevelse for livet, og vi oppfordrer ungdom til å melde seg!
I forkant av selve turen vil det bli et opplegg med forberedende samlinger for deltakerne.
Prosjektet vil dekke mesteparten av utgiftene, men det vil bli en mindre egenandel (antydningsvis ca. kr 2.000).

Frist for å melde seg som interessert til kulturskolen (helt uforpliktende): 24. mars

De som melder seg vil bli invitert til et informasjonsmøte på kulturskolen. Deretter kan man søke om å få plass i utvekslingsgruppa.

Kontakt:
Stange kulturskole
62 56 27 25       kulturskolen@stange.kommune.no

Ta gjerne også kontakt med en i prosjektgruppa fra kulturskolen:

Lars Espen Rath Vestad:                     906 53 555   lerv@online.no

Ørnulf Skaug:                                       993 734 58   ornulf.skaug@stange.kommune.no

Mona Vestli:                                         454 226 19   mona.vestli@stange.kommune.no

Ann-Elin Lium:                                     988 545 78   ann.elin.lium@stange.kommune.no

Malte Winje:                                        922 27 414   malte.winje@gmail.com

Svein Vold:                                          413 31 496   svein@gitarpedagog.no