E-post
Kontaktperson Leder:
Marit Tofastrud Vestli
E-post: marit.vestli@live.no
Tlf.: 92 22 75 76
Beskrivelse Romedal Vel omfatter gamle Tallholen Skolekrets: Huse, Fredsvoll, Romedal Sentrum med Romedalsmoen, Korsbakken og Tofastrud. Velet har vel 400 husstander. Romedal Vel arbeider for trivsel i nærområdet med vekt på å legge til rette for gode møteplasser og aktiviteter sammen med andre i bygda. Eksempler: Blomster i Romedal sentrum, vedlikehold av fellesarealer, 17. mai, Romedalsdagen, julegrantenning, Tallholen Flerbrukshus. Romedal Vel vil gjerne samarbeide med andre om oppgaver som har felles interesse.
Dato oppdatert 2020-08-20