E-post
Kontaktperson Leder:
Marit Lahlum Ruud
Adresse: Solheimsgutua 20, 2335 Stange
E-postadr.: maritlahlum@gmail.com
Tlf.: 95457305

Kasserer:
Samme person
Beskrivelse (Alle hytteeiere på Gillundstranda tilknyttet Store Gillund gnr. 90, bnr. 1 er medlemmer)

Formål:
Å ivareta hytteeiernes fellesinteresser og utvikle hytteområdet som et best mulig fritids-
og rekreasjonsområde i samarbeid med grunneier.
Dato oppdatert 2016-11-15