Kontaktperson Leder:
Gerd Stenberg
Adresse: Jønsbergvn. 201 Arneberg, 2344 Ilseng
Tlf.: 90991822

Kasserer:
Astrid Thingstad
Adresse: Brynsvegen 13, 2334 Romedal
E-postadr.: as-thing@online.no
Tlf.: 98484445
Beskrivelse Damekor.
Dato oppdatert 2016-11-15