Kontaktperson President:
Ivar Larsen
E-post: ivar.larsen4@gmail.com
Tlf.: 90983850

Kasserer:
Terje Halvor Hansen
Adresse: Mosevn. 4, 2312 Ottestad
E-post: terje.halvor.hansen@gmail.com
Tlf.: 93005671
Web adresse
Dato oppdatert 2021-10-06