E-post
Kontaktperson Leder:
Øystein Skjesol
Adresse: c/o Øystein Skjesol, Aluvegen 7 B, 2319 Hamar
E-post: oystein@skjesol.no
Tlf.: 91 33 10 36

Kasserer:
Rune Markussen
Adresse:
E-post: rune.markussen@gmail.com
Tlf.: 98 23 28 82
Web adresse
Beskrivelse Hedemarken barne- og ungdomsorkester (HEBU) er et samspilltilbud for barn og ungdom som ønsker å lære å spille strykeinstrument. Organisasjonen driver to ensembler, et barneorkester som i hovedsak har medlemmer i barneskolealder, og et ungdomsorkester som samler musikere fra ungdomsskole og videregående. HEBU er en foreldrestyrt organisasjon med instruktører fra de kommunale musikkskolene hvor elevene rekrutteres fra.
Dato oppdatert 2017-07-11