E-post
Kontaktperson Leder:
Øystein Skjesol
Adresse: c/o Øystein Skjesol, Aluvegen 7 B, 2319 Hamar
E-post: oystein@skjesol.no
Tlf.: 91 33 10 36
Web adresse
Beskrivelse Hedemarken barne- og ungdomsorkester (HEBU) er et samspilltilbud for barn og ungdom som ønsker å lære å spille strykeinstrument. Organisasjonen driver to ensembler, et barneorkester som i hovedsak har medlemmer i barneskolealder, og et ungdomsorkester som samler musikere fra ungdomsskole og videregående. HEBU er en foreldrestyrt organisasjon med instruktører fra de kommunale musikkskolene hvor elevene rekrutteres fra.
Dato oppdatert 2021-09-24