E-post
Kontaktperson Leder:
Anne Helga Maagaard
Adresse: Solvinvegen 35, 2334 Romedal
E-post: annehelga@vikenfiber.no
Tlf.: 62586327/93822384
Beskrivelse Romedal og Vallset Røde Kors dekker tidligere Romedal kommune. Foreningen har lokaler i gamle Tallholen skole ved Romedal sentrum. Foreningens hovedaktivitet er omsorgsoppgaver. Foreningen har medansvar for drift av Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset. Romedal og Vallset Røde Kors har sammen med Stange Røde Kors skrevet under samarbeidsavtale om beredskap med Stange kommune. Røde Kors Ungdom dekker hele kommunen.
Dato oppdatert 2021-10-21