Om tjenesten
Kort beskrivelse Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Målgruppe
Almennheten
Kriterier/vilkår Kun anerkjent nyttekjøring, med grunneiers tillatelse.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen frist.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Mer informasjon om tjenesten ligger her:

Motorferdsel i utmark
Ansvarlig enhet
Strategiavdelingen
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-02-21