Om tjenesten
Kort beskrivelse Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert av lov med samme navn av 10. juni 1977 nr.82 m/forskrifter. Formålet med loven er å verne naturmiljøet og fremme trivselen. Loven tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.
Kommunen kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til visse typer motorferdsel. De mest vanlige søknader i Hamar dreier seg om ervervsmessig kjøring med snøscooter. Det er en betingelse at også grunneieren gir tillatelse.
Når det gjelder bruk av vannscootere i Hamar gjelder et generelt forbud som har hjemmel i endringer av lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter, sanksjonert som lov 7.juni 2000.
Målgruppe
Almennheten
Kriterier/vilkår Kun anerkjent nyttekjøring, med grunneiers tillatelse.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen frist.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid 1 ukes behandlingstid, evt. 3-4 uker dersom søknaden må sendes til formannskapet.
Annen informasjon

Brosjyre fra Direktoratet for naturforvaltning, revidert nov. 1999, er utlagt på servicekontoret. Rundskriv T 1/96 utlagt hos miljøkoordinator.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 214, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08