Kontaktperson Leder/kasserer:
Knut Gunnar Lundsbakken
Adresse: Øgardshøgda 421, 2332 Åsvang
Tlf.: 90931252
Dato oppdatert 2014-02-11