Kontaktperson Leder:
Tore Lahn
Adresse: Fossvegen 669, 2330 Vallset
E-post: tore@lahn.no
Tlf.: 90 89 40 30

Beskrivelse Forsamlingshus som brukes til Vallset menighets arrangementer som f.eks. korøvelser, babysang, konfirmantsamlinger og div. komitemøter. Huset kan leies ut til f.eks. dåpsselskap, konfirmasjon, minnesamvær og bursdager. Kontaktperson for utleie: Gudrun Brennhagen, Skalbergvegen 34, 2330 Vallset, tlf.: 62587085/90983098.
epost: gudrunb@yahoo.com
Dato oppdatert 2020-10-22