E-post
Kontaktperson Leder:
Tore Lahn
Adresse: Fossvegen 669, 2330 Vallset
E-post: tore@lahn.no
Tlf.: 625 87660/ 976 34 935

Kasserer:
Terje Breirem
Adresse: Fossvegen 574, 2337 Tangen
E-post: tbreirem@hotmail.com
Tlf.: 920 38 827
Beskrivelse Forsamlingshus som brukes til Vallset menighets arrangementer som f.eks. korøvelser, babysang, konfirmantsamlinger og div. komitemøter. Huset kan leies ut til f.eks. dåpsselskap, konfirmasjon, minnesamvær og bursdager. Kontaktperson for utleie: Gudrun Brennhagen, Skalbergvegen 34, 2330 Vallset, tlf.: 62587085/90983098.
Dato oppdatert 2017-12-04