E-post
Kontaktperson Leder:
Asbjørn Bergfjord Filseth
Adresse: Filsetvegen 174, 2332 Åsvang
E-post: asbjorn-filseth@hotmail.com
Tlf.: 91847252

Kasserer:
Inger-Marie Skaaraas
Adresse: Tomtvegen 91, 2332 Åsvang
E-post: inskaar@online.no
Tlf.: 62587163/95874766
Beskrivelse Forsamlingshus som brukes til Vallset menighets arrangementer som f.eks. korøvelser, babysang, konfirmantsamlinger og div. komitemøter. Huset kan leies ut til f.eks. dåpsselskap, konfirmasjon, minnesamvær og bursdager. Kontaktperson for utleie: Gudrun Brennhagen, Skalbergvegen 34, 2330 Vallset, tlf.: 62587085/90983098.
Dato oppdatert 2016-04-11