E-post
Kontaktperson Leder:
Bjarne Højsgaard Christiansen
Adresse: Refling Hagens vei 40, 2337 Tangen
E-post: bja-c@online.no
Tlf.: 48135820

Kasserer:
Kjell Stråbø
Adresse: Sørbråtlia 16, 2338 Espa
E-post: kj-straa@live.no
Tlf.: 97551323
Beskrivelse Tangen Samfunnshus SA er et samvirkeforetak ihht Samvirkelova (2008).

I vedtektene for Tangen Samfunnshus heter det under § 2: Virksomhet og formål: "Formålet med samvirkeforetaket er å utbygge og drive et samfunnshus for derved å skaffe medlemmene og stedets befolkning for øvrig et egnet samlingssted for sine kulturaktiviteter. Foretaket har ikke erverv som formål. Huset disponeres for øvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig. Foretakets organer utformer nærmere regler for bruken av huset og dets lokaler."

Samfunnshuset har egen avtale med Stange kommune som daglig bruker samfunnshuset til skoleformål (arrangementer, gymsal og SFO). SFO flytter ut av samfunnshuset pr august 2014.
Dato oppdatert 2014-04-04