Kontaktperson Leder:
Rune Fossberget
Adresse: Åsvegen 213, 2345 Ådalsbruk
E-post: rune_fossberget@hotmail.com
Tlf.: 41786568


Kasserer:
Margrethe Rand
E-post: mrand@getmail.no
Adresse: Åsvegen 214, 2345 Ådalsbruk
Tlf.: 41210220
Beskrivelse Bryn Vel er en organisasjon som skal prøve å øke samholdet innenfor Bryn Krets.
Bryn krets teller ca 155 husstander.
Bryn Vel eier Fredheim. kretsens møtested. Her foregår det ulike arrangement hele året.
Fredheim egner seg ypperlig til feiring av jubileer, dåp og andre selskapeligheter.
Fredheim har dekketøy til ca 75 personer.
Foruten at Bryn Vel arrangerer en del tiltak for voksne, har vi også familiearrangement som:
1. mai, julegranstenning, akedag hvis skikkelig vinter, turdag etc.
Bryn Vel gir ut egen infomasjonsavis, som blir distribuert til alle i kretsens husstander 2-4 ganger
i året.
Dato oppdatert 2015-06-22