Kontaktperson Leder:
Einar Haug Andersen
Adresse: Gravikvegen 36, 2337 Tangen
E-post: eihand@online.no
Tlf.: 91704715

Kasserer:
Steinar Furulund
Adresse: Kolstadjordet 4, 2335 Stange
E-post: steinar.furulund@felleskjopet.no
Tlf.: 91392645
Beskrivelse Stange Lydavis er et tilbud til blinde og svaksynte. Det produseres en cd hver 14. dag som sendes brukerne. Innholdet på cd-ene er nyheter, intervju, kulturelle innslag, høytlesning fra bøker, dikt etc. 20 personer jobber på sin fritid med utgivelse av Stange Lydavis uten noen form for økonomisk vinning. Cd-ene er gratis for brukerne.
Dato oppdatert 2016-04-11