E-post
Kontaktperson Leder:
Olav Maagaard
Adresse: Solheimgutua 41, 2335 Stange
E-post: ingerine5@gmail.com
Tlf.: 482 64 898
Beskrivelse Stange Lydavis er et tilbud til blinde og svaksynte. Det produseres en cd hver 14. dag som sendes brukerne. Innholdet på cd-ene er nyheter, intervju, kulturelle innslag, høytlesning fra bøker, dikt etc. 20 personer jobber på sin fritid med utgivelse av Stange Lydavis uten noen form for økonomisk vinning. Cd-ene er gratis for brukerne.
Dato oppdatert 2021-10-21