Kontaktperson Leder:
Espen Olavsson Hårseth
Adresse: Bertestien 11, 2312 Ottestad
E-post: espenoha@gmail.com
Tlf.: 97185649
Web adresse
Beskrivelse Hedmarken lokallag av Fortidsminneforeningen arbeider for bevaring av kulturminner og skal skape forståelse for verdien av kulturminnevern i sitt virkeområde. Dette arbeidet innebærer forningsaktiviteter som kursvirksomhet, tematurer og dugnadsarbeid. Lokallaget driver også opplysningsvirksomhet ovenfor relevante instanser i kommunen og gjennom leserinnlegg i likale medier.
Dato oppdatert 2014-02-11