Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Hedmarken lokallag av Fortidsminneforeningen

Kontaktperson Leder:
Espen Olavsson Hårseth
Adresse: Bertestien 11, 2312 Ottestad
E-post: espenoha@gmail.com
Tlf.: 97185649
Web adresse Organisasjonens hjemmeside
Beskrivelse Hedmarken lokallag av Fortidsminneforeningen arbeider for bevaring av kulturminner og skal skape forståelse for verdien av kulturminnevern i sitt virkeområde. Dette arbeidet innebærer forningsaktiviteter som kursvirksomhet, tematurer og dugnadsarbeid. Lokallaget driver også opplysningsvirksomhet ovenfor relevante instanser i kommunen og gjennom leserinnlegg i likale medier.
Dato oppdatert 2014-02-11

Sist endret: 11.02.2014
|
|
|