Mevlida Grabovica har fungert som nestleder i rådet siden oppstarten og har betydd mye for utviklingen av rådet og kontakten med innvandrerne i  kommunen.

Mevlida Grabovica, Gunn Fjæstad og Michel Manirakiza

Rådet er derfor veldig godt fornøyd med at Michel Manirakiza har sagt ja til å gå inn i dette vervet? Som landsrepresentant for Burundi har han aktivt deltatt i rådet  med å løfte saker inn  til behandling, forslag på aktiviteter for å styrke inkluderingsarbeidet og i høringer til utvikling av kommunens planer og tjenester. Han er også en talsperson  med klare forventninger  til hva som skal til  for  å lykkes med integrering og samspillet mennesker i mellom i  både skole, arbeid og fritid.

Han tar utfordringen  med å bli nestleder  og som han selv sier:
"Han ser betydningen av  den viktige rollen som rådet har. Han ønsker å ta sitt ansvar  og  delta i arbeidet som pådriver, motivator og døråpner. I rollen som nestleder vil han enda tydeligere kunne bidra til å synliggjøre dette arbeidet og han ønsker å gjøre en god jobb"