Kontaktperson Leder:
Oddvar Karvainen Øieren
Adresse: Syrenvegen 20, 2409 Elverum
E-post: okarvainen@gmail.com
Tlf.: 91840382

Kasserer:
Daniel Flugstad
Adresse: Hamar kir. fellesråd, PB 4063, 2306 Hamar
E-post: daniel.flugstad@kirken-hamar.no
Tlf.: 90802234
Dato oppdatert 2014-01-30