E-post
Kontaktperson Leder:
Johnny Olsen
Adresse: Johan Hirschgt. 5 D, 2316 Hamar
E-post: gmargaro@online.no

Kasserer:
Alfred Vangen
Adresse: Reinert Svendsens gate 34, 2316 Hamar
Tlf.: 62531849
Dato oppdatert 2014-02-17