Kontaktperson Leder:
Eli Rønningsbakken Denais
Adresse: Sjøvegen 450, 2332 Åsvang
Tlf.: 62586318

Kasserer:
Trude Lersveen
Adresse: Sjøvegen 193, 2332 Åsvang
Tlf.: 48092868
Dato oppdatert 2016-05-03