E-post
Kontaktperson Leder:
Bente Evensen
Adresse: Langmyrvegen10, 2335 Stange
Tlf.: 90 55 46 72
E-post: bente.evensen@outlook.com

Kasserer:
Anne Kari Johansen
Adresse: Langmyrvegen 71, 2335 Stange
Tlf.: 92 23 98 38
E-postadr.: annekarogroenvold@gmail.com
Beskrivelse (Velet har ikke vært aktivt på noen år, men er startet opp igjen med nytt styre sommeren 2016)
Dato oppdatert 2016-11-15