E-post
Kontaktperson Leder:
Jan Dahlen
Øgardshøgda 49, 2330 Vallset
Mob. : 93253335
E-post : janda@broadpark.no

Kassere:
Arild H. Andersen
Stussenvegen 6, 2067 Jessheim
Mob. :91640165
E-post : stussen6@online.no

Beskrivelse Sjøenden Vel representerer hytteeiernes interesser innenfor Sjøenden gnr. 397 i Stange kommune.
orgnr: 913904435
Dato oppdatert 2017-06-13