I november gjennomførte vi arrangementet "Kultur i bygda vår". Flott å kunne vise frem bygda vår med et stort mangfold av aktiviteter og frivillige og det mangfoldet vi har innen musikk og dans. Rådets engasjement  bidrar til synliggjøring og at vi lokalt  og regionalt blir bedre kjent med hverandre og hvilke muligheter vi har som til sammen er viktig for at enkeltpersoner og familier skal leve et godt liv.

- syvinner av tegnekonkurransenliggjør ressurs vi er så heldige å i dette arbeidet På dette bildet ser dere Elisabeth Simensen, vinner av tegnekonkuransen som vi hadde under arrangementet "Kultur i bygda vår"

Internasjonalt råd er på sett og vis døråpnere med sitt arbeid og vi er veldig godt fornøyd med. Aktivitetskalenderen for 2014.Det er tydelig at vi har flyttet en del grenser og at vårt mål er i ferd med å oppnås. Aktivitetene som tilbys er i hovedsak en del av det ordinære tilbudet.
 
Det å drive informasjon og holdningsskapende arbeid må gjøres kontinuerlig og det skal vi fortsette med. Det å lykkes i arbeidet med inkludering er avhengig av  et godt samspill  på tvers av det offentlige og frivillige lag og foreninger.
Det er mye hver og en kan gjøre for enkeltpersoner , men det er viktig at vi har gode systemer og struktur på arbeidet.