E-post
Kontaktperson Leder:
Maren Borge Andersen
Adresse: Postboks 33, 2344 Ilseng
E-post: maren@mbaracing.com
Tlf.: 99284992


Kasserer:
Maren Borge Andersen
Adresse:Postboks 33, 2344 Ilseng
E-post: maren@mbaracing.com
Tlf.: 99284992
Web adresse
Beskrivelse Lagets formål er å ivareta Ilseng-områdets interesser, bl.a. ved å tilrettelegge for ulike aktiviteter/arrangementer som f.eks. Ilsengdagene, julegrantenning, juletrefest, søppelplukking til 17. mai o.l. Ilseng Vel opprettholder to lekeplasser, samt nærmiljøet generelt. Har også ansvaret for driften av Ilseng Fritidsklubb.
Dato oppdatert 2016-04-11