Kontaktperson Leder:
Tom Fjæstad
Adresse:Oktova Sjøbergs veg 22, 2335 Stange
E-post: t-fjaest@online.no
Tlf.: 90678880
Dato oppdatert 2016-11-15