Kontaktperson Kontaktperson:
Gunvor Kari Amundsen
Adresse:Fossvegen 574, 2337 Tangen
E-postadr.: gunkamu@hotmail.com
Tlf.: 92403094

Kasserer:
Magne H. Engeskaug
Adresse: Kolomoen 280, 2330 Vallset
E-post: m-enges@online.no
Tlf.: 48063219
Web adresse
Dato oppdatert 2016-08-16