E-post
Kontaktperson Leder:
Eivor Slåtten
Adresse: Mæhlumsgutua 1, 2330 Vallset
E-post:Eivor.Slaatten@norconsult.com
Tlf.: 47 88 83 68

Kasserer:
Rune Antonsen Dalby
Adresse: Hvalshagan 42, 2330 Vallset
E-post:rune_antonsen@hotmail.com
Tlf.:90 06 71 64
Beskrivelse Koret Perlesnora er delt i to grupper; Perlesnora 1 med barn fra 1.-3. trinn og Perlesnora 2 med barn fra 4.-7. trinn. Det er 34 medlemmer og korene er organisert under Vallset menighet. Vi ønsker å gi barna et fellesskap med glede i sang og tone, samt en formidlingssglede ved ulike arrangement. Det skal være en aktivitet der alle som ønsker kan delta.

Korene øver på ulike dager med hver sine dirigenter.

Perlesnora 1 har øvelser på mandager direkte etter skoletid i skolens lokaler. Øvelsene vektlegger fellesskap med sang, lek, fortellinger og pause med frukt og kjeks.

Persnora 2 øver i menighetshusets lokaler etter skolen onsdag. Der lager de sammen er brødmåltid før påfølgende øvelse.
Dato oppdatert 2017-10-30