E-post
Kontaktperson Leder:
Eivor Slåtten
Adresse: Mæhlumsgutua 1, 2330 Vallset
E-post:Eivor.Slaatten@norconsult.com
Tlf.: 47 88 83 68

Kasserer:
Rune Antonsen Dalby
Adresse: Hvalshagan 42, 2330 Vallset
E-post: oddveig.gylstrom@moelven.no
Tlf.:90 06 71 64
Beskrivelse Korets overordnede mål er å gi barn en meningsfylt fritidsaktivitet med særlig vekt på å skape gode erfaringer og vaner i forhold til kirken. Målgruppen er barn i 1.-7. klasse.
Dato oppdatert 2017-07-11