Kontaktperson Leder:
Inger-Maren Slagsvold
Adresse: Amundrudgutua 35, 2330 VALLSET
E-post: Ingermaren@mail.com
Tlf.: 45 78 02 87

Sekretær:
Rune Andre Antonsen
Adresse: Nordlundvn. 15, 2330 Vallset
E-post:rune_antonsen@hotmail.com
Tlf.:90 06 71 64
Beskrivelse Koret Perlesnora er delt i to grupper; Perlesnora 1 med barn fra 1.-3. trinn og Perlesnora 2 med barn fra 4.-7. trinn. Det er 34 medlemmer og korene er organisert under Vallset menighet. Vi ønsker å gi barna et fellesskap med glede i sang og tone, samt en formidlingssglede ved ulike arrangement. Det skal være en aktivitet der alle som ønsker kan delta.

Korene øver på ulike dager med hver sine dirigenter.

Perlesnora 1 har øvelser på mandager direkte etter skoletid i skolens lokaler. Øvelsene vektlegger fellesskap med sang, lek, fortellinger og pause med frukt og kjeks.

Persnora 2 øver i menighetshusets lokaler etter skolen onsdag. Der lager de sammen er brødmåltid før påfølgende øvelse.
Dato oppdatert 2019-11-05