Kontaktperson Leder:
Inger-Maren Slagsvold
Adresse: Amundrudgutua 35, 2330 VALLSET
E-post: Ingermarenslagsvold@gmail.com
Tlf.: 45 78 02 87

Dato oppdatert 2021-10-06