E-post
facebook.com/ACapriccioRomedal
Kontaktperson Leder:
Gro Brudevoll
E-postadr.: gro.brudevoll@hotmail.no
Tlf.: 90189456
Beskrivelse A Capriccio er et sangkor stiftet i Romedal i januar 2002. Formålet for koret er å spre musikk- og sangglede ut til bygdas befolkning. Koret ønsker gjennom sine opptredener å gi befolkningen gode opplevelser.

A Capriccio deltar på ulike arrangementer som julekonserter, besøk på sykehjem, egne konserter, samarbeidskonserter med andre kor og korps i bygda og ulike festivaler m.m.
Dato oppdatert 2021-09-24