E-post
Facebook-side
Beskrivelse Lions Club Stange består av helt vanlige kvinner og menn som ønsker å bruke noe av fritida si til å hjelpe andre. Lions er helt fri for sære seremonier, og er politisk og religiøst nøytral.

Lions Club Stanges motto: Gode venner som hjelper andre!

Lions Club Stange fokuserer på tre målgrupper: Barn og unge, funksjonshemmede og eldre.

Penger fra årlige tulipanaksjoner er øremerket holdningsskapende og rusforebyggende arbeid blant barn og unge i Stange kommune. Kalendersalget (annonsene finansierer trykkinga) gir støtte lokalt til eldre og sjuke, samt til internasjonale tiltak.

Lions Club Stange har medlemsmøter andre tirsdag i måneden.
Dato oppdatert 2021-09-29