E-post
Kontaktperson Leder:
Odd Tårneby
Adresse: Åsvegen 537, 2332 Åsvang
E-post: tarneby@frisurf.no
Tlf.: 62586252/95213329

Kasserer:
Mons Gunnar Oustad
Adresse: Brynsvegen 281, 2344 Ilseng
E-post: mooustad@bbnett.no
Tlf.: 62583264/95821110
Dato oppdatert 2014-01-27