E-post
Kontaktperson Leder:
Per Ottinsen
E-post: pottins@online.no
Tlf.: 907 98 931

Beskrivelse Vi er en aktiv forening. Møter andre mandag i måneden, unntatt juli. Det kan være avvik i forbindelse med påske/pinse og juleavslutningen. Møtene som holdes i Folkets Hus, Åsbygda, er åpne for medlemmer og ikkemedlemmer. På møtene har vi informasjon om lagsaker og turer, bevertning, utlodning og underholdning. Av og til har vi foredrag av eksterne krefter som omhandler temaer som er aktuelle for eldre. Vi arrangerer dagsturer og 4-5 dagers tur for medlemmene. Hvis det er plass kan også ikkemedlemmer være med. Vi er med som medarrangør i Åsbygdadagen. Har du lyst til å komme på våre møter for å se hvordan vi har det, så er du velkommen!
Dato oppdatert 2021-10-06