E-post
Kontaktperson Leder:
Randi Bakstad
Adresse: Krokstien 8, 2323 Ingeberg
E-post: randi.bakstad@ha-nett.no
Tlf.: 90 77 88 81

Kasserer:
Ole H. Gjørslie
Adresse: Yksetvegen 48, 2380 Brumunddal
E-post: ole.j.gjorslie@bbnett.no
Tlf.: 41 26 85 14
Dato oppdatert 2018-04-20