E-post
Kontaktperson Leder og kontaktperson:
Tove Holter
epost: tove.holter@online.no
Adresse: Kristian Bakkensv. 25C, 2316 Hamar
Tlf.: 625 32022/41 47 82 08


Kasserer:
Rolv Bråthen
E-postadr.:ro-braa@online.no
Adr.: Flisvegen 6, 2344 Ilseng
Tlf.: 90 83 22 24
Web adresse Foreningens hjemmeside
Beskrivelse Ilseng pensjonistforening, stiftet 22.04.75, er en aktiv, upolitisk forening for alle alders-, førtids- og uførepensjonister fra Ilseng og områdene rundt.
Dato oppdatert 2018-04-20