E-post
Kontaktperson Leder og kontaktperson:
Tove Holter
Tlf. 62532022, mobil 41478208
epost: tove.holter@online.no
Adresse: Kristian Bakkensv. 25C, 2316 Hamar


Kasserer:
Rolv Bråthen
Tlf.:
E-postadr.:
Adr.:
Web adresse Foreningens hjemmeside
Beskrivelse Ilseng pensjonistforening, stiftet 22.04.75, er en aktiv, upolitisk forening for alle alders-, førtids- og uførepensjonister fra Ilseng og områdene rundt.
Dato oppdatert 2017-04-25