E-post
Kontaktperson Leder:
Trond Solvang
Adresse: Smibakken 8, 2337 Tangen
E-post: trso@omfjeld.no
Tlf.:95983581

Kasserer:
Ole Petter Saxrud
Adresse: Rabbsletta 124, 2337 Tangen
E-post: opsaxrud@online.no
Tlf.: 97434828
Beskrivelse Tangen skolekorps (forkortes ofte TSK) ble stiftet i 1954, og har dermed 60 års-jubileum i 2014. Det skal være et musikktilbud for unger som sogner til Tangen og Espa. Korpset er medlem av Norges musikkorps forbund. TSK har (og er kjent for) et hyggelig miljø, fine opptredener/konserter, godt opplæringstilbud, ryddig økonomi og ivrig dugnadsmiljø. En vanlig "karriere" er nybegynner i 3. klasse, aspirantkorps 4.-5. klasse og hovedkorps fra 6. klasse og ut videregående. Mona Vestli leder nybegynneropplæringen og dirigerer aspirantene, Kåre Nordseth dirigerer hovedkorpset. Korpsets hovedarrangementer er julekonsert i desember og "showkonsert" på våren. De siste åra har korpset dratt på større spilletur annethvert år.
Dato oppdatert 2016-04-11