E-post
Kontaktperson Leder:
Hilde Brennodden
Adresse: Øgardshøgda 99, 2330 Vallset
E-post: hilde.brennodden@gmail.com
Tlf.: 95 95 04 52

Kasserer:
Trygve Håland
Adresse: Brynsvegen 352, 2344 Ilseng
E-post: trygvehaaland@hotmail.com
Tlf.:41337793
Web adresse Korpsets hjemmeside
Beskrivelse Romedal og Vallset Jente- og Guttekorps rekrutterer korpsmedlemmer fra fire skolekretser i gamle Romedal kommune, Solvin, Breidablik, Åsbygda og Vallset skoler. Korpset øver og har mye moro på Romedal Ungdomskole hver mandag. Kåre Norseth er dirigent for hovedkorpset, mens Mona Vestli tar hånd om de yngste, nybegynnere og aspiranter.
Dato oppdatert 2019-04-03