E-post
Kontaktperson Leder:
Sagfinn Stubberud
Adresse: Engavn. 2, 2312 Ottestad
E-post: dagfinnstubberud@gmail.com
Tlf.: 41247941

Kasserer:
Einar Granerud
Adresse: Oluf Melvolds gate 65 A, 2318 Hamar
Tlf.: 95078780
E-postadr.: olgraner@online.no
Beskrivelse HLF Hamar og omegn er et lokallag av Hørselshemmedes Landsforbund.
Vi har likemenn (hørselshjelpere) i kommunene Hamar, Stange og Løten.
De har faste kontordager i Stange på Østgård Aktivitetssenter, Stange Sykehjem, Ottestad
bo og servicesenter, Vallset bo og servisesenter.
Vi bistår alle høreapparatbriikere også de som ikke er medlemmer hos oss.
Vi yter tilskudd til montering av teleslynger og høyttalerarilegg i eldresentre og
forsamlingshus. Vi møter også opp hj emme hos de hørselshemmede ved behov.
Dato oppdatert 2016-04-11