Kontaktperson Leder:
Marit Thune Thorshaug
Adresse: Hvervagutua 155, 2312 Ottestad
E-post: marit.thune.thorshaug@norgespost.no
Tlf.: 63271375/99617665

Kasserer:
Solvår Lang-Ree
Adresse: Solheimsgutua 28, 2335 Stange
E-post: mlangree@bbnett.no
Tlf.: 95133763
Beskrivelse Stange kunstforenings hovedoppgave er å fremme interesse for bildende kunst og kunsthåndverk i Stange. Dette formålet forsøker Stange kunstforening å nå ved å arrangere utstillinger, omvisninger, foredrags- og lysbildeaftener, kunstreiser, kunstlotterier og andre arrangementer som kan være med på å øke interessen for kunst. Stange kunstforening vil arbeide for større kunstopplevelser blant barn og ungdom ved blant annet å invitere skolene med deres elever og lærere til utstillingene. Alle kan være medlemmer i Stange kunstforening mot å betale den kontigenten som årsmøtet fastsetter.
Dato oppdatert 2014-01-27