Kontaktperson Leder:
Inger-Marie Skaaraas
Adresse: Tomtevegen 91, 2332 Åsvang
E-post: inskaar@online.no
Tlf.: 62587163/95874766


Kasserer:
Reidar Hval
Adr.: Hans Sørholtes veg 1 E, 2335 Stange
Tlf.: 90198923
Beskrivelse Vallset kirkering er en frivillig støtteforening for Vallset menighet, og bidrar både praktisk og økonomisk med forskjellige tiltak.
Dato oppdatert 2016-04-11