Vinduer fra Romedal kirkeDet er malerfirmaet Bratfoss som tar seg av de 72 vinduene i Romedal kirke. Alle vinduene og vindusglassene er nummerert. Glasset blir tatt ut og vinduene rengjort for maling og kitt. Det er malemester Rino Ringsrød som er ansvarlig for dette møysommelige arbeidet.

På bildet under ser vi Vilmundas Ciapas som skraper og pusser vindusrammen.

Pussing av vindu i Romedal kirke