BarnehagebarnTidligere søkere som ikke er innvilget plass i barnehage, må sende ny søknad gjeldende fra august 2020. Dersom det er ønskelig med endret barnehagetilbud, må det sendes ny søknad. Søkere som er innvilget plass i en barnehage, er sikret plassen frem til skolestart.

Søk barnehageplass her........

Der finnes informasjon om den enkelte barnehage og hvilket tilbud som finnes.Du kan også lese om alle barnehagene i Stange på www.stange.kommune.no/barnehager

Hjelp til å søke barnehageplass kan fås ved henvendelse:
•    direkte til den enkelte barnehage
•    Virksomhet for barnehager 62 56 20 42

Søknadsfrist 1.mars 2020


Åpen barnehage

Tirsdag 11.februar fra klokka 17.00 - 19.00 holder alle kommunale og private barnehager i Stange åpent.

Da kan foreldre som ønsker å søke plass i barnehage fra høsten 2020 få informasjon og omvisning i den enkelte barnehage.

Dersom dette tidspunktet ikke passer, så er det bare å ta kontakt med den enkelte barnehage for å avtale et besøk.

Informasjon om den enkelte barnehage finner du her