E-post
Kontaktperson Leder: Ruth Østli
Adr.: Larssvevegen 8, 2344 Ilseng
E-postadr.: rostli@yahoo.no
Mob.tlf.: 41 40 07 03


Kasserer: Jørgen Rasen
Adr.: Åsvegen 496, 2332 Åsvang
E-postadr.: jrasen@online.no
Mob.tlf.: 97 07 61 33Dato oppdatert 2017-07-11