Kontaktperson Leder:
Per Arne Rønningen
Adresse: Labbvegen 9, 2332 Åsvang
E-post: pera.ronningen@hotmail.com
Tlf.: 91524430

Kasserer:
Oddveig Anne Sagbakken
Adresse:Sagbakken, 2345 Ådalsbruk
E-post: od-sagba@online.no
Tlf.: 99243037
Web adresse Organisasjonens hjemmeside
Beskrivelse Har 4 fotballag og 2 samarbeidslag. Har ei 11`er fotballbane og ballbinge. Arangerer fotballens dag, fotballturneringer, fotballkamper, dommerkurs, trenerkurs og hyggekvelder.
Dato oppdatert 2015-04-21