E-post
Kontaktperson Leder:
Henriette M. Hoel
Adresse: Granbakkvn. 12, 2335 Stange
Tlf.: 41763779

Kasserer:
Vekstra v/Egil Refsahl
Adresse: Storgata 17, 2335 Stange

Facebook-side Stange svømming
Beskrivelse Svømmelærer: Harald Hoel, tlf.: 62572617/97078452
Dato oppdatert 2019-01-08