E-post
http://hamarhelsesport.idrettenonline.no/p/18784/kontakt-oss
Kontaktperson Kontaktinfo:
Leder: Randi Knutsen
tlf. 90198494
e-post: konglesjefen@gmail.com

Administrator:
André Eriksen
e-post: andreeri@online.no
Facebook-side
Dato oppdatert 2021-09-24