Kontaktperson Leder:
Randi Knutsen
Adresse: Hersetgutua 9, 2323 Ingeberg
Tlf.: 90198494

Kasserer:
Andre Eriksen
E-post: andreeri@online.no
Tlf.: 90096502

Dato oppdatert 2014-01-20