Kontaktperson Leder:
Irene Dammen Dillerud
Adresse: Kristian Fjeldsgate 27, 2335 Stange
E-post: irene.dillerud@online.no
Tlf.:93033694.

Kasserer:
Kari Simensen
Adresse: Weensvangvegen 342, 2338 Espa
E-post: kasimens@online.no
Tlf.: 62580217/90641035

Beskrivelse Arbeider for de utviklingshemmedes kår i Stange, og er bindeleddet mellom medlemmene og hovedorganisasjonen Norsk forbund for utviklingshemmede.
Dato oppdatert 2017-05-11