Kontaktperson Leder/kasserer
Rune Norstad
Hobergvegen 138
2312 Ottestad
Tlf. 94146882
Epost and.run@online.no

Beskrivelse Arbeider for de utviklingshemmedes kår i Stange, og er bindeleddet mellom medlemmene og hovedorganisasjonen Norsk forbund for utviklingshemmede.
Dato oppdatert 2019-03-08